If you aren’t making a difference in other people’s lives, you shouldn’t be in business - it’s that simple
— Richard Branson

Business nlp (3-5 pv)

Koulutus menestystä, taitoja ja hyvinvointia arvostaville yrittäjille, yrittäjähenkisille tiimeille, esimiehille ja itsensä johtajille. Mitä on NLP...?

 

Koulutuksen sisältöä:

 • Vuorovaikutustaidot (verbaalinen ja kehonkieli, tunneyhteys)

 • Tietoinen läsnäolo sekä kuuntelutaidot

 • Esiintymistaidot

 • Neuvottelu-, suostuttelu- ja vakuuttelutaidot

 • Tavoitteiden asettaminen, seuranta ja saavuttaminen

 • Asenne, käyttäytyminen ja toiminta

 • Motivointi ja motivoituminen

 • Arvot ja uskomukset

 • Aikakäsitys ja ajanhallinta

 • Stressinhallinta

 • Henkiset voimavarat

 • Vinkkejä vuorovaikutukseen, viestintään ja kokouksiin

REFERENSSEJÄ...

REFERENSSEJÄ...

Ennen koulutuksen alkua perehdymme jokaisen koulutukseen osallistuvan henkilön odotuksiin, sillä räätälöimme koulutuksemme lopullisen sisällön osallistujien tarpeet ja toiveet huomioonottaen. Koulutus voidaan toteutaa myös 1/2 päivän jaksoissa! Kysy lisätietoja.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS!

Business is about relationships. And if you don’t understand people, you don’t understand business.
— Robin Sharma
 

NLP-sertifiointikurssit

Kun haluat enemmän! Niille henkilöille joille itsensäkehittäminen, ajattelu- ja vuorovaikutustaidot, menestyminen, haasteiden ja jopa pelon kohtaaminen ja niistä selviytyminen, henkiset voimavarat sekä onnellisuus on tärkeä osa elämää...

To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.
— Tony Robbins
NLP-kehittäjä Dr. Richard Bandler suosittelee Petri Kassista (Mentor in Mind) ja hänen NLP koulutuksiaan.

kehonkielen taituri

Kehonkieli toimii mielen paljastavana peilinä kertoen todelliset tunteemme, ajatuksemme ja asenteemme.

Kehonkielen taituri tarjoaa työkaluja vuorovaikutustilanteisiin sekä paljon hyödyllistä tietoa mm. siitä mitä ja miten viestimme kehollamme sekä miten ajatuksemme ja kehomme vaikuttavat toisiinsa.

KEHONKIELEN TAITURI (PERUSKURSSI)

Language is a more recent technology. Your body language, your eyes, your energy will come through to your audience before you even start speaking.
— Peter Guber
 • Opit lukemaan kehonkieltä ja toimimaan sen mukaisesti

 • Opit mitä silmät, eri kehonosat ja asennot kertovat

 • Opit vaikuttamaan kehonkielelläsi positiivisesti toisen mielentilaan

 • Opit miten luot ja ylläpidät hyvän tunneyhteyden

 • Opit ymmärtämään ja hyödyntämään yli 10 vaikuttavaa elettä

KEHONKIELEN TAITURI (JATKOKURSSI)

 • Syvennyt kehonkielen kiehtovaan maailmaan

 • Eleiden valtapeli

 • Valheen jäljillä

 • Haasteellisten henkilöiden "aseista riisuminen"

 • Esiintymistilanteet

 • Vinkkejä liike-elämään ja ihmissuhteisiin

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS! 


Esiintymisvalmennus/ -koulutus (1/2 - 2 pv)

Kun haluat varmuutta, vakuuttavuutta, karismaa, aitoa käsinkosketeltavan tuntoista läsnäoloa esiintymiseesi

YLEISTÄ SISÄLTÖÄ:

 • Asenne ja omien tunteiden, ajatusten ja energian hallinta sekä hyödyntäminen

 • Tunneyhteyden rakentaminen

 • Verbaalinen ja kehonkieli, monitasoinen viestintä

 • Äänenkäyttö

 • Tietoinen läsnäolo sekä kuuntelutaidot

 • Esitystekniikat

 • Metaforat ja tarinat

 • Huumorin hyödyntäminen

 • Kritiikin kohtaaminen ja käsittely

 • Esiintymispelosta/-jännityksestä eroon pääseminen

Koulutus voidaan toteutaa myös 1/2 päivän jaksoissa! Kysy lisätietoja.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS! 

Koulutuksen tai valmennuksen sisältö räätälöidään aina tarpeen, keston ja puitteiden mukaan.


Ajan ja stressin kesyttäjäksi valmennus

Ajan- ja stressinhallinnan mestariksi!

Valmennuksen sisältö räätälöidään tarpeen, keston ja puitteiden mukaan.

 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS! 

 • Helpota elämääsi

 • Aikaa rentoutumiseen

 • Vähennä stressiä

 • Lisää energiaa ja tehokkuutta

 • Saavuta tavoitteesi

 • Hanskaa keskeytykset

 • Joustavuutta ja itsekuria

 • Aina ajoissa

 • Lisää keskittymiskykyäsi

 • Hidasta ja nopeuta aikaasi


esimiehen vuorovaikutustaidot (1 - 3pv)

Rautaisannos käytännön taitoja esimiehille, joille luottamus, arvostus ja  huippuammattitaito ovat se juttu!

Koulutuksen sisältöä:

 • Tunneyhteyden rakentaminen ja ylläpito

 • Kielitaituri: verbaalinen ja kehonkieli, monitasoinen viestintä

 • Tietoinen läsnäolo ja kuuntelutaidot

 • Kysymisen taito

 • Asenne ja omien tunteiden, ajatusten ja energian hallinta sekä hyödyntäminen

 • Erilaisuuden kohtaaminen

 • Motivointi

 • Ratkaisukeskeinen esimies

 • Huumori

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 • Pienet suuret sanat

 • Neuvottelu-, suostuttelu- ja vakuuttelutaidot

Koulutus voidaan toteutaa myös 1/2 päivän jaksoissa! Kysy lisätietoja.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS! 

Koulutuksen tai valmennuksen sisältö räätälöidään aina tarpeen, keston ja puitteiden mukaan.

Koulutuksen tai valmennuksen sisältö räätälöidään aina tarpeen, keston ja puitteiden mukaan.


Huomaathan, että tarjoamme myös työyhteisövalmennusta, työnohjausta, lyhytvalmennusta ja räätälöityjä workshoppeja


Työyhteisövalmennus, työnohjaus ja lyhytvalmennus:

Suosittelemme myös yksilö-, esimies-, ja ryhmätyönohjausta, työyhteisövalmennusta tai vaihtoehtoisesti räätälöityjä lyhytvalmennuspaketteja. Voit hyvin valita näistä sopivimman.

Valmennuksissamme ja työnohjauksessa tyypillisesti autamme tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään ohjattavan omaa työtä, työminää sekä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja työhön. 

STOry.jpg

Valmennuksissa ja työnohjauksessa sijoitat yritykseesi, työtekijöihisi ja itseesi ja tuo pääoma kasvaa ja on sen arvoista takuulla. Ja kun päätät sijoittaa, on mahdollista valita haluatko kasvattaa henkistä pääomaa ja osaamista yhden vai kahden vuoden ajan. Riippumatta kumman pituiseen työnohjausprosessiin lähdet tulet hyötymään siitä monin tavoin. Sinun tulee kuitenkin olla valmis satsaamaan siihen hieman aikaa sillä tyypillisesti yhden työnohjausistunnon kesto on 45 - 90 minuuttia ja istuntoja pidetään 2-4 viikon välein. Näistä voimme sopia tarkemmin alkutapaamisessa, jossa keskustelemme myös työnohjaustarpeestasi, mihin ja minkä vuoksi  haluat työnohjausta.

Työnohjaus on pääasiassa keskustelua, reflektoivaa dialogia ratkaisukeskeisten kysymysten ohella mutta lisäksi hyödynnämme myös toiminnallisia menetelmiä eli muuta kuin keskustelua ja kirjoittamista, esimerkiksi rooliharjoituksia, draamamenetelmiä, mielikuvatyöskentelyä, symboleita jne. Työskentelytapoja on siis monia ja yhteistyön alkaessa ja matkan varrellakin voimme sopia miten etenemme. 

Jos taas  valitset henkilökohtaisen lyhytvalmennuksen niin sparraan ja valmennan sinua niissä asioissa mitkä ovat sinulle ajankohtaisia. Olipa käsillä sitten haasteita työelämämässä tai haluat saavuttaa jonkin tavoitteesi tai toteuttaa jonkin haaveesi niin lyhytvalmennuksemme on nopein mutta samalla yksi antoisimmista vaihtoehdoista. 

Valmennus tapahtuu pääasiassa ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia ja NLP™ menetelmiä hyödyntäen ja siten valmennuksissamme pääpaino on sinun omissa oivalluksissa. Autamme sinua selkiyttämään ajatteluasi, toimintaasi, saavuttamaan tavoitteitasi sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. 

Huomaathan, sekä työnohjaus että valmennus on mahdollista pitää myös etänä mikäli et pääse paikanpäälle osoitteeseen Isokatu 56, Oulu. Etävalmennus tapahtuu videopuhelun välityksellä (FaceTime tai Skype).

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS!


ryhmä/tiimi/työyhteisö WORKSHOPIT JA TYÖNOHJAUS:

Järjestämme myös workshoppeja ja tarjoamme työnohjausta niin pienemmille kuin isommillekin ryhmille ja työyhteisöille. Teemat näissä räätälöidään tarpeen mukaan ja joskus ihan lennostakin. Useimmissa workshopeissa ja työnohjauksissa on jokin teema. Alla muutamia aiheita ja mahdollisuuksia. Mikä tai mitkä näistä puhuttelevat eniten? Mitkä ovat tärkeitä teille? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 • Yhteiset ja yksilö tavoitteet

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 • Itsearviointi

 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen (yksilö, ryhmä, työyhteisö)

 • Esiintymistaidot

 • Työyhteisön arvot, asenteet ja hyveet

 • Erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisössä, toisten tunteminen, voimavarat, osaaminen, mahdollisuudet

 • Työyhteisön rajat, normit ja pelisäännöt (toimintatavat, käyttäytyminen, mistä voi puhua, yksityisyys yms.)

 • Ristiriitojen ratkominen (rakentava vuorovaikutus, hankalantilanteen kohtaaminen…)

 • Oikeudenmukaisuus työssä (työnjako, johtaminen yms.)

 • Viestintä (henkilöstöinfot, infomailit, Q&A, muutos-sivut…)

 • Osallistuminen ja sitoutuminen

 • Motivaatio

 • Esimiehen ja lähijohdon läsnäolo, tuki

 • Muutoksen vaikutukset (työtavoitteisiin, perustehtäviin, ihmissuhteet, käytännöntoiminta…)

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY TARJOUS!