• Elektroniikka- ja teknologia-alan toimijoita ja ammattilaisia

 • Opetusalan ammattilaisia

 • Markkinointi- ja mainosalan ammattilaisia

 • Taloushallinnon ammattilaisia

 • Vakuutusalan ammattilaisia

 • Turvallisuusalan ammattilaisia

 • Sosiaali- ja terveysalan toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta mm. lastensuojelu-, psykologi- ja psykoterapeutti-, mielenterveys- ja päihdekuntoutus palveluiden ammattilaisia sekä PPSHP:n eri osastojen ammattilaisia

 • Hotelli- ja majoitusalan ammattilaisia

 • Palvelu- ja kaupan alan ammattilaisia

 • Henkilöstöhallinon ammattilaisia

 • Yhdistykset

 • Ykstyishenkilöitä

 
NLP-kehittäjä Dr. Richard Bandler suosittelee Petri Kassista (Mentor in Mind) ja hänen NLP koulutuksiaan.

Asiakkaidemme kokemuksia MEntor in Mind Oy:n tarjoamista valmennuksista, työnohjauksista, koulutuksista ja workshopeista

Hyvä silmiä avaava koulutus. Kehonkielen tulkitseminen ja siihen konkreettiset neuvot olivat ehdottomasti parasta antia iltapäivässä. Sain paljon kyseiseltä koulutukselta, tulen hyödyntämään omassa työssäni!
— Hannu
Jäi hyvä tunne. Latautunut olo. Kaikki stressinhallinta, ymmärtämistä syventävä koulutus työnantajan puolelta erittäin positiivista. Kaikki lähtee itsetuntemuksesta.
— Nainen
Ajattelen, että juuri nyt olisi aika monella tarve tämän tyyppiseen valmennukseen. Hyviä ja käytännössä toimivia keinoja asioiden organisoimiseksi sekä tavoitteiden kirkastamiseksi. Koulutus opetti miettimään, milloin sanon ei ja miten. Olen siihen pyrkinyt, mutta nyt myös koko työyhteisössä ymmärretään tehokkaamman toiminnan merkitys ja jätetään kaikki turha sälä pois. Ei riitä, että yksi käy koulutuksen, vaan on juuri hyvä koko työyksikölle. Iloinen ja positiivinen energia auttoi kyllä jaksamaan heti maanantai-aamusta!
— Heidi
Koulutusviikonloppu oli onnistunut ja piti yllä mielenkiinnon ja uuden oppimisen fiiliksen koko viikonlopun ajan. Paljon asiaa kahdessa päivässä, sopivasti teorian ja tekemisen sekoitus ja tauotkin olivat paikallaan... Osaat Petri ottaa ihan jokaisen osallistujan huomioon kurssilla. Saat aikaan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa tärkeä ja tulleensa huomioiduksi. Koen, että NLP:n tarjoamista työkaluista on hyötyä sekä yritys- että yksityiselämässä ihan kaikille!
— Elina
Mindfulness harjoitteet ovat auttaneet minua selkeesti keskittymään paremmin työtehtäviini ja tekemään ne kerralla loppuun. Saan nyt enemmän aikaiseksi, kun ennen tuntui kaikki jäävän kesken. Samalla olen huomannut olevani paremmin läsnä eri keskusteluissa. Kiitos!
— Mies
Koulutuksesta ja mahtava fiilis ja loppukoe oli aivan huippu myös! Koen haastaneeni itseni jälleen uusille alueille tutustumaan ja oppimaan ja kurssilla käydyt asiat ovat minulle merkityksellisiä kaikkeen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Näen ihmiset jollakin lailla aivan uudella tavalla. Oli myös hienoa tutustua uusiin ihmisiin ja nähdä miten kurssi myös lähensi meitä hyvin lyhyessä ajassa. Olen oppinut sen, että NLP:n työkaluja voi harjoitella kaikkialla ja kaikkien kanssa ja tämä on elämän pituinen tutkimusmatka. Olet kouluttajana inspiroiva ja erittäin läsnä ja koulutettavat tasavertaisesti huomioiva. NLP-koulutuspäivät oli rakennettu mahtavaksi kokonaisuudeksi, jossa kouluttaminen, esimerkit, pari- ja ryhmätyöskentely sekä myös vaihtelevat muut osiot (rentoutus, video- ja äänimateriaali) täydensivät ja vahvistivat toisiaan. Pidän henkilökohtaisesti vaihtelevuudesta ja tämä koulutus sopi minulle erittäin hyvin. Hienoa, että Oulussa on näin huippu NLP-kouluttaja!!
— Innostunut Ratkes-ajattelija
Suosittelen NLP-kurssejasi suurella sydämellä ja kiitollisuudella. Olet auttanut minua katsomaan maailmaa uusilla, kirkkailla linsseillä. Harjoitukset olivat hienoja ja havainnollistavia, esimerkkisi lavalla selkeitä ja helppoja ymmärtää. Henkilökohtaisesti sain mm. ankkureista ja swishistä suurimman avun. Tulen jatkamaan master kurssille. Kiitos, että olet sitä mitä olet ja teet sitä, mitä teet.
— Teija, HR asiantuntija
Tämä koulutus (NLP) menee kirkkaasti TOP3 parhaiden käymieni koulutusten joukkoon niin sisällöltään kuin kouluttajan rautaisen ammattitaidon ja inspiroivan esiintymistyylin suhteen. Olen ollut IT-alan esimiestehtävissä yli 10 vuotta ja käynyt kymmenissä johtamis- ja viestintäkoulutuksissa enkä ole tähän mennessä tavannut ketään joka yhtä hyvin osaisi pitää ryhmän mielenkiinnon yllä näin intensiivisen koulutusrupeaman ja moni-puolisen aiheen kanssa. Opin valtavasti uutta itsestäni, sain paljon energiaa ja konkreettisia työkaluja joita jo koulutus-viikonloppujen välissä olen pystynyt käyttämään henkilökohtaisessa elämässä, työyhteisön rakentamisessa, asiakkaiden kanssa neuvoteltaessa, koulutuksia pitäessäni, omien alaisten auttamisessa ja haastavissakin esimiestilanteissa. Suosittelen Petrin koulutuksia lämpimästi kaikille ketkä haluavat inspiroitua, oppia enemmän itsestään ja saada valmiuksia työelämän ja elämän vuorovaikutustilanteiden hoitamiseen. Kiitos!
— Tuomas, Markkinointiviestintäalan yrittäjä, diplomi-insinööri, konsultti, kouluttaja ja esimies
Olen melkein kaksikymmentä vuotta odottanut Pract.-koulutusta ja pätevyyttä ja nyt sen saan, ammattitaitoisesti opetettuna. Kiitos!!
— Nainen
Odotukseni NLP:tä kohtaan olivat aluksi odottavat, tulin mukaan avoimin mielin tuntematta NLP:tä etukäteen. Opintojen anti ylitti odotukseni. Sain konkreettisia työkaluja työnohjaukseen joita ryhdyin välittömästi käyttämään ohjauksessa. Myös nk. “ei-tietämisen” asenne kehittyi opintojen aikana ja sain siihen uusia näkökulmia sekä mielen sisäisiä työkaluja. Monipuolinen käytännön harjoittelu tehosti oppimista. Luotan nykyään aikaisempaa enemmän alitajuntani voimaan ja koulutuksen aikana tulin huomanneeksi, että se on ollut minulle lapsesta saakka suuri voimavara - nyt osaan hyödyntää sitä aikaisempaa paremmin.
— Jenni
Olen kokenut, että työnohjaus on ollut ammattitaitoista ja on pysytty hyvin “raameissa” . Edellisestä huolimatta on huumoria ja luovuutta ollut mukana. Ryhmässä on jo nyt tapahtunut kehitystä ja se on näkynyt työssä. On saatu keinoja miten ratkaista asioita syyttelemättä muita, positiivisesti ja rakentavasti. Se on parantanut työilmapiiriä. Ohjaus on ollut luottamusta herättävää ja lämminhenkistä.
— Eeva
Hyvät fiilikset. Hyvää itse tekeminen/ miettiminen. Asiassa pysyttiin ns. lähellä tätä hetkeä. Opin kuinka yksinkertaisista asioista loppujen lopuksi koostuu työn tekeminen, aina ei tarvita “rakettitiedettä” ja ns. hienoa monimutkaista ajattelua. Paljon sai työkaluja käyttöön tulevan yhteisen suunnittelua varten. Samoin sain vahvistusta siihen, että oikealla tiellä ollaan esimiehinä ja myöskin työyhteisönä.
— Eija, Osastonhoitaja
Haluan erityisesti kiittää taitavasta läsnäolostasi tilanteessa kuin tilanteessa. NLP-koulutuksessa parasta on ollut harjoitukset - käytännön kokeilut. Kivaa on ollut myös kuulla asioiden teoriataustaa. Sinun omat rentoutumisharjoitukset ovat olleet loistavia - olet erittäin taitava tarinankertoja. Olen oppinut koulutuksen aikana sen, että ihminen on hyvin monimutkainen olento. Ymmärrys itseä ja toisia kohtaan kasvaa elämän myötä.
— Sirpa
Hienoja oivalluksia ja pohdintaa kautta linjan. Ihana, kun on kerrankin ollut aika ja paikka pysähtyä ja rauhassa keskustella meidän asioista! Arvostan erityisesti aiheita, missä on keskusteltu vaikeista asioista ja mietitty esim. palautteen antamista. Työnohjaajana olet napakka ja läsnä todella hyvin. Hienoa reflektointia!
— Marja
Haluan kiittää siitä, että työnohjaus oli selkeää ja sain evästeitä itselle työntekoon. Hyvää ja onnistunutta oli se, että käytiin läpi missä me haluamme muutosta ja saatiin siihen hyviä vinkkejä miten voimme jatksossa toimia. Työnohjauksen aikana opin, että asioista pitää sanoa ja myös miettiä miten sanotaan asiat.
— Hannele
Kiitos (Kehonkielen taituri) kurssista, hyvät fiilikset jäi. Koin kurssin hyvin laaja-alaisesti sisällyttäen lyhyeen aikaan (4h). Erittäin monipuolinen ja laaja-alainen. Sulla on Petri, ihmisläheinen ja osaava ote siihen mitä teet ja se välittyy ainakin minulle, semmoisena tunteena että on osaavissa käsissä.
— Yanski
NLP koulutuspaketti on hyvin suunniteltu ja jouhevasti etenevä. Mielenkiintoinen ja toiminnallinen. Rauhallinen ja monipuolinen etenemistahti ja materiaali. Kouluttajana olet huumorintajuinen ja empaattinen sekä asiasi takana. Haluan erityisesti kiittää sinua kiinostuksesta aiheeseen ja työotteestasi:)
— Nainen, Oulu
Olin elämäni ensimmäisessä NLP- viikonlopussa Petrin vetämällä kurssilla. Suosittelen kaikille, jotka haluavat avartaa mieltään, ohjelmoida aivojaan uudelleen positiivisempaan suuntaan ja oppia lisää itsestä, omista kokemuksistaan ja tavoistaan ajatella elämästä. Myös muiden ryhmäläisten kokemukset ja havainnot itsestä ja toisista koen tosi arvokkaina.

Kurssiviikonlopun aikana opimme myös muutaman huikean muistitekniikan, jotka avasivat miten itselläni on tapana muistaa asioita ja miten tätä taitoa voi kehittää. Kävimme myös Stockmannilla harjoittelemassa ja kokeilemassa muistitekniikoita.

Nimien mieleen painaminen ja palauttaminen tuli erittäin hyvin esille ollessamme Roberts Coffeessa ja haastattelemalla noin 10 ihmistä. Tällöin tehtävänä oli muistaa näiden itselle entuudestaan outojen ihmisten nimet. Muistin itsellenikin yllätyksenä nimet saman tien opetetun muistitekniikan avulla! Tätä ominaisuutta pystyn jatkossa hyödyntämään esimerkiksi työssäni toimiessani asiakkaiden parissa.

Suosittelen NLP koulutusta lämpimästi kaikille yksilöille ja ryhmille esimerkiksi työnohjauksen, virkistyspäivien ja koulutuksen paikkoina. Koulutus oli kaiken lisäksi hauskaa, ei vain tylsää monotonisen luennon kuuntelua, vaan käytännönläheistä tekemällä ja harjoittelemalla oppimista. Petri on persoonallaan innostava kouluttaja!
— Niina
Työnohjaukset olleet erittäin mielenkiintoisia ja niissä on työntekijät saaneet purkaa omia tuntojaan. Ohjaajalla ollut mukavia tehtäviä joissa on voitu työntekijän omasta mielestä huonoja asioita kääntää positiivisiksi. Työnohjauksista jäänyt aina hyvä ja mukava fiilis, niissä on ollut mukana jotain mukaansa tempaavia aiheita joista on saanut itselle ajattelemisen aihetta, työnohjauksen itselle olen kokenut merkitykselliseksi, varsinkin viime vuonna, sillä aikaisemmin (2014) oli eri ohjaaja ja se oli todellista “pakkopullaa” ja niistä ohjauksista ei saanut itselle mitään. Koska työyhteisömme on naisvaltaista ja kovia puhumaan, niin haluan kiittää Petriä että jaksaa sietää meitä ja osaa johdatella asiat oikeille raiteille kun ne menee pois asiasta :) Työnohjaaja on ollut erittäin ammattitaitoinen.
— vanahempi rouva
Tulin syventämään NLP osaamistani kirjojen ja verkkokurssien opiskelun tueksi ja sain joka päivä uusia näkökulmia ja ahaa elämyksiä. Kurssin aikana tekemät käytännön harjoitukset saavat oikeasti oppimaan jo ennestään luettuja/kuunneltuja asioita. Petri on kouluttajana erittäin monipuolinen ja ammattimainen. Osaa ottaa huomioon yksilön tarpeet ja käyttää eri tilanteisiin soveltuvia tekniikoita ja opettaa ne tavalla joka on hauskaa ja mieleenpainuvaa. Jos harkitset NLP peruskurssia niin älä mieti enää vaan rohkeasti messiin vain! On joka euron ja sekunnin uhrauksen arvoinen! Kiitos Petri!
— Janne
Todella hyvä koulutus. Ajatuksia herättävä ja antaa paljon vinkkejä omaan ajanhallintaan sekä myös kehonkielen ja ajatusten merkitykseen omaan jaksamiseen ja toimintaan. Kouluttaja todella osaa asiansa. Rauhallinen esitys, joka sopii juuri tällaiseen ajanhallinnan aiheeseen. Sopivasti ajatuksia ja mielenhallintaa herättäviä tehtäviä. Aion hyödyntää antia ajanhallinnan suunnittelussa sekä ottaa myös mielenhallinnan keinoja käyttöön. Koulutustilaisuudesta jäi positiivinen vire päälle :)
— Mira
Työpajan sisältö ei ollut tylsä teoreettinen esitys vaan omia ajatuksia herättävä, hienosti ohjattiin pohtimaan oman ajan hallintaan liittyviä asioita ja motivoitiin korjaamaan oma tilanne ‘hoksauttamalla’ oman ajattelun kautta mitä pitäisi tehdä ajan hallinnalle. Sisällöstä tuli konkreettinen ja suoraan oman ajanhallinnan ongelmaan siirrettävä. Kokonaisuus tempasi täysillä mukaan - ajatus ei harhaillut koko aikana.
— Nainen
Erityisesti kiitos koko porukaltamme välittömyydestä, aitoudesta ja kyvystä muokata ohjelmaa lennosta! Saimme hetken aikaa rauhoittua ja keskittyä itseemme. Oivalluksena se, ettei rentoutumishetken tarvitse olla pitkä. Muutamakin minuutti riittää. Valmennuksesta saimme myös yhteisiä lennokkaita huumoriheittoja joita varmasti viljellään vielä pitkään. Näemme toisiamme harvoin koko porukalla kasvokkain. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisää mukavasti tämmöiset yhteiset kokemukset :)
— Satu
...tullessani NLP-koulutusviikonloppuun, voin myöntää etten oikein tiennyt mikä juttu on oikeastaan kyseessä.. kokemus ylitti kuitenkin odotukseni erittäin positiivisesti! Työotteesi on innostava ja sinua on mukava kuunnella. Asiasisältö antoi paljon ajattelemisen aihetta ihan siviilissä kuin myös työn osalta, missä työn ydin on vuorovaikutuksessa. Kehonkieli ja kielellinen viestintä olivat erittäin kiinnostavia seikkoja. Positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys olivat ehdottomasti parasta. Viikonloppu oli antoisa kokemus ja antoi erittäin hyvät aivococktailit moneksi päiväksi! :) Olo oli kuin olis lomalta palannut kun ajeltiin illalla kotiin.
— Nainen
Eniten uutta opin ja sain myös käytäntöön vietäväksi ideoita kehonkielen merkityksestä omaan itseeni. Erityinen kiitos, että saimme juuri meidän tilanteeseemme ja tarpeeseemme sekä käytännön järjestelyihin räätälöidyn koulutuspaketin. Kokonaisuutena arvioiden ehdottomasti kannattava koulutusinvestointi.
— Mikko, Aluejohtaja
Suosittelen, koska olin tyytyväinen koulutuksen antiin ja pidin koulutuksen ilmapiiristä. Oli helppo olla mukana ja harjoitukset eivät olleet “painostavia”. Pidin tavasta, jolla asioita tuotiin keskusteluun, huumori toimi, samoin realismi. Tiedostin ajanhallinnassani asioita, joihin pienillä asioilla saan muutosta. Erityisesti turvatyyny-ajattelu kolahti, sen otan käyttöön! Kiitos rennonletkeästä, mutta asiantuntevasta valmennuksesta!
— Heidi
Kiitos harjoitusohjelmasta, se auttaa tekemään itsekseen harjoituksia. Opetus oli hyvää ja täsmällistä. Jäi hyvä fiilis ja nukuin yön hyvin!
— Nainen
Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen ja inspiroiva, tuskin maltan odottaa, että pääsen kokeilemaan oppimiani taitoja käytännössä. Käytännön harjoitukset olivat hyviä. Sain uusia työkaluja myynnin työkalupakkiini. Tunnelma kurssilla oli rento ja positiivinen. Olet erittäin innostava kouluttaja, sinua jaksaisi kuunnella loputtomiin. Tulee tunne, että haluaa oppia lisää, sekä kehonkielestä että NLP:stä. Koulutuksesi ovat voimaannuttavia, kiitos Petri!
— Anne
Lyhyt, mutta intensiivinen 2 tunnin setti, joka olisi voinut olla vielä vähän pitempi. Koulutuksessa tuli hyviä huomioita joita huomaan itseni käyttäytymisessä. Nopeat ja helpot hengitysharjoitukset on ensimmäinen työkalu parempaan esimiestoimintaan ja läsnäolemiseen. Esiintyminen oli sellaista että oli pakko seurata. Mielenkiintoista ja pieni intensiivinen tila.
— Nainen
Kehonkielen taituri: Kurssi oli oikein hyvä ja hyödyllinen. Koulutuksen annista on oikeasti hyötyä omassa kehonkielen ilmaisussa.
— Tiina, Hotellinjohtaja
On upeaa huomata, että aivan tavallisille eleille ja teoille on syy ja selitys - ja että ne vaikuttavat meihin tiedostetusti tai tiedostamattamme. Myynti- ja asiakaspalvelutyössä nämä asiat ovat ensiluokkaisen tärkeitä. Koulutus on hyvin haastavaan aikaan - heti työpäivän jälkeen ja 4h, joten se vaatii herättelyä ja hyvin etenevän agendan. Sellainen meillä olikin eilen, eikä väsymys päässyt iskemään. Haluan erityisesti kiittää avoimesta ja kannustavasta ilmapiiristä, sopivasta ryhmäkoosta ja hyvästä fasilitoinnista.
— Riikka
Haluaisin kiittää viikonlopusta, se oli erittäin antoisa. NLP-valmennusviikonlopun aiheet koskettivat ja olivat merkityksellisiä. Opin paljon NLP:stä yleensä ja sen hyödyistä. Uskon myös niihin... jo tämän valmennusviikonlopun myötä rakastan nyt muita ihmisiä ja itseäni taas piirun verran enemmän! :) Kouluttajana ja ohjaajana olet (Petri) karismaattinen ja kun luennoit sitä on miellyttävä kuunnella. Muutekin näyttää, että sinulla on selkeästikin paljon hyvänlaista pelisilmää ihmisten kanssa toimiessasi. Kiitos vielä.
— Juha
Valmennuksista on jäänyt erittäin hyvä fiilis. Valmennukset ovat katkaisseet työpäivän ja antanut levähtämishetken. Lisäksi työpaikan ilmapiiri on saanut uutta buustia ja on saatu nauraa paljon ja jokainen on saanut kertoa sen miltä itsestä tuntuu. Henkilökohtaisesti minulle tämä antoi hyvän avun perehtyä uuteen työpaikkaan ja työkavereihin.
— Mies
NLP-ilta: Olen oppinut uusia keinoja itseni kehittämiseen. Aivoihin saa uusia verkostoja. Asenteella ja uskomuksilla sekä mielikuvilla on oikeasti merkitystä ihmisen hyvinvointiin.
— Eeva
Sain paljon virkistäviä, uusia ajatuksia työn tekemisestä ja omasta suhtautumisesta työhön. Ongelmat pienenivät ja sain uusia työkaluja ajankäyttöön ja tekemisen hallintaan. ISO KIITOS!
— Anna-Marja
Petri, olet ihanan läsnäoleva ja moniulotteinen kouluttaja, jonka kursseilla on yhtä aikaa sekä rentoutuneen hauska ja välitön, että rauhallinen tunnelma. Kehonkielen taituri-kurssi oli hurjan hyvä tiivis paketti NLP-kurssilla opittujen taitojen kertaamiseen ja harjoitteluun. Kiitos hyvistä työkaluista oman itseni tarkasteluun ja motivointiin.
— Elina
NLP-ilta: Fiilis oli rento ja tykkäsin erityisesti kokemukseen perustuvasta valmennuksesta. Siis siitä, että kokeillaan uusia juttuja ja fiilistellään, miltä kehossa ja mielessä asiat tuntuu uudella tavalla. Suosittelen mielellään aina kun tilaisuus tarjoutuu.
— Antti
Valmennuksesta jäi erittäin hyvät fiilikset! Ennenkaikkea koin, että valmennus sitoi meitä tiiminä tiukemmin yhteen, opimme varmasti jokainen itsestämme mutta myös toisiltamme.
— Tiina, Markkinoinnin suunnittelija
Huikea koulutus, jonka seurauksena sisäinen ilotulitus valaisee; nyt näen paremmin, kuulen tarkemmin, tunnen syvemmin <3 :) . Käytännön harjoitusten myötä upeita omakohtaisia kokemuksia NLP- tekniikoiden toimivuudesta!
Petrin opetustapa ja lämpimän humoristinen asenne loivat luottamuksellisen oppimisilmapiirin. Erityiskiitos ja huomio tavastasi kohdata ihminen. Kiitos Petri! Suosittelen!
— Piia, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Life coach
Hämmästyttävää miten paljon ilon kautta voi oppia. Hieno porukka ja hyvä opettaja. Suosittelen!
— Tarja
Olen tänä (2014) vuonna muutamassa työyksikössä halunnut ulkopuolisen työnohjaajan mukaan ratkaisemaan haasteellisia tilanteita. Sinusta on ollut suuri apu ensinnäkin hallitset isompiakin ryhmiä ja tilannetajusi on erinomainen. Työskentelystäsi tulee esiin positiivisuus ja myönteinen suhtautuminen, ei sitä ongelmissa “vellomista” tai “turhaa” puhumista. Käytät hyvin erilaisia työtapoja ja saat ihmisistä irti asioita sekä heidät työstämään asiaa. Kanssasi oli miellyttävä tehdä yhteistyötä. Työyksiköiltäni saama palaute on ollut myös hyvin positiivista.
— Nainen, Oulu
Mielestäni työnohjauksessa on käsitelty hyvin meidän itsemme tuottamia aiheita ja “ongelmia”, ja asioiden käsittely on ollut ratkaisukeskeistä. Työnohjaajana osaat hyvin hallita keskusteluamme, mutta et rajoita liiaksi. Tunnelma työnohjauksissa on voimaannuttava ja kannustava, etenkin hyvien asioiden pohdinta tuo lisää energiaa ja motivaatiota työhön, tukee työssäjaksamista. Työnohjaajana olet rauhallinen, mutta määrätietoinen, juuri meille sopiva. Mielestäni on hyvä, että työnohjauksessa keskitytään ratkaisujen etsimiseen oman toiminnan ja asenteiden kautta. Työnohjaukseen on aina mukava mennä ja koen saavani siitä lisää jaksamista työhön.
— Mari
Otteesi työnohjaajana on ammatillinen mutta empaattinen. Asioita eteenpäin vievä ja ratkaisukeskeisyyden perusta näkyy vahvasti työotteessasi. Vuorovaikutustaitosi ovat erinomaiset, samoin kuuntelutaidot. Sinä osaat poimia oleellisen epäoleellisesta rönsyilevässäkin kertomuksesta.
— Pirjo
Kehonkielen taituri peruskurssista: Jäi erittäin hyvät fiilikset. Petrillä on todella mielenkiinnon vangitseva esiintymistyyli, lämmin, varma, monipuolinen. Aihe oli hurjan mielenkiintoinen ja todella sopiva sisältö neljän tunnin settiin. Opin paljon! Sopivasti oli opetusta ja osallistamista. Jatkoa odotellessa.
— Päivi
NLP-ilta: Hyvä kokemus! Konkreettinen lähestyminen hommaan sekä kouluttajan zen-olemus olivat tae sille, että kaksi tuntia lensi erittäin nopeasti.
— Tuomas
Mukaansa tempaava, monipuolinen ja hauskakin oppisessio. Olin itse henkilökohtaisesti valmistautunut pitkäveteiseen monologiin, mutta yllätyin positiivisesti. Rento ja mukava fiilis koko opintotuokion ajan. Jäi olo, että jotakin olisi vieläkin voinut oppia lisää.

Mitä opin? Kehonkieli voikin kertoa paljon enemmän kuin olen olettanut. Eleet, ilmeet ja puheen eri painot... miten monipuolisesti niitä voikaan käyttää hyödyksi.
— Heidi