NLP on malli siitä, miten meidän mielemme toimii...

NLP-kehittäjä Dr. Richard Bandler suosittelee Petri Kassista (Mentor in Mind) ja hänen NLP koulutuksiaan.

 

...miten ajattelemme, opimme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP lyhenne tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming™

...sen sisältämät periaatteet ja menetelmät soveltuvat kaikille elämän osa-alueille, joissa tarvitaan kykyä vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja toisiin ihmisiin.

NLP:n avulla pystyt saavuttamaan ja käyttämään yhä enemmän omaa todellista potentiaaliasi niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa mielessä. NLP menetelmiä hyödyntävät niin liike-elämän johtajat, yrittäjät, huippu-urheilijat, taiteilijat, muusikot, opettajat, terapeutit, valmentajat, neuvottelijat, poliitikot ja monet muut. Ja he menestyvät entistä paremmin siinä mitä he tekevät hyödyntäessään NLP periaatteita, ajattelutapaa ja tekniikoita.

NLP-taitojen avulla myös sinä pääset yhä parempiin tuloksiin. Saat luovuutesi kukoistamaan, pääset nopeammin ja helpommin syvään rentoutumisen tilaan, kehität tietoista läsnäoloasi aivan uudelle tasolle, vahvistat ja lisäät itseluottamustasi, kykyäsi vaikuttaa, enemmän hyvinvointia ja niitä voimavaroja mitä tarvitset eniten juuri nyt. 

Sana "Neuro" viittaa hermostoomme, neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn. Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän toimintaan. Kokemukset prosessoidaan näiden viiden aistin avulla hermostossamme, joka kytkee mielemme ja kehomme yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

Sana "Linguistic" viittaa puhuttuun kieleen ja kehonkieleen, jotka vaikuttavat niin itseemme kuin toisiin ihmisiin.

Ja sana "Programming" viittaa ajattelumme rakenteeseen ja erityisesti siihen, kuinka voimme vaikuttaa siihen saadaksemme aikaan parempia tuloksia.

Kyse on siis kyvystä miten hyödynämme mielemme huikeaa potentiaalia tavoin joka mahdollistaa saavuttamaan enemmän, paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin tavoitteitamme.

NLP:ssä elämä nähdään ainutlaatuisena ja ennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP:ssä elämä nähdään ainutlaatuisena ja ennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP ON ASENNE... jota kuvaa parhaiten uteliaisuus, seikkailuntunne ja halu oppia taitoja joiden avulla voidaan selvittää millainen kommunikointi vaikuttaa niin toisiin kuin itseen ja kykyä havaita niitä asioita mitä on hyödyllistä tietää... suhtaudutaan ja nähdään elämä ainutlaatuisena ja ennennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP ON METODOLOGIA... joka perustuu olettamukseen, että kaikella käyttäytymisellä on rakenne... ja tuo rakenne voidaan mallintaa, oppia, opettaa ja sitä voidaan myös muuttaa. 

Riikka ja Sanna kertovat Mentor in Mind:n NLP-valmennuskokemuksistaan.

NLP on kehittynyt innovatiivinen TEKNOLOGIA, joka mahdollistaa kokemuksen ja tiedon hyödyntämisen tavoilla, joiden avulla voi saavuttaa tuloksia, jotka olivat ennen mahdottomia.

NLP soveltuu niin liike- ja työelämään, opetusalalle kuin henkilökohtaiseen elämään.

NLP on yleismaailmallinen ja siten sen sisältämät periaatteet ja menetelmät soveltuvat kaikille elämän osa-alueille, joissa tarvitaan kykyä vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja toisiin ihmisiin. NLP:n menetelmiä on käytetty esimerkiksi henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa,  liike-elämän johtajien valmentamisessa, työnohjauksessa, huippu-urheilijoiden henkisessä valmennuksessa, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa ja pelkojen poistamisessa, terapiatyössä. Ja monessa muussa sen monipuolisista sovellutusmahdollisuuksistaan johtuen.

NLP -koulutuksissamme pääset tutustumaan syvemmin omaan itseesi sekä ihmismielen, vuorovaikutuksen ja muutoksen maailmaan. NLP -koulutuksemme ovat kansainvälisen käytännön mukaisia, kattavia sertifiointiin johtavia koulutuksia vaikuttamisesta, kommunikointi- ja ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä.

Koulutuksissamme opit mm. kuinka:

 • Voit puhutulla kielellä ja kehonkielellä vaikuttaa toisiin ihmisiin paremmin ja helpommin
 • Kartoitat ja lisäät oman ajatusmaailmasi ymmärrystä
 • Saat aikaan käyttäytymismuutoksia itsessäsi ja toisissa ihmisissä
 • Hyödynnät hypnoottisia kielimalleja tehostaaksesi kommunikointiasi
 • Ohjaat itseäsi paremmin saavuttaaksesi tavoitteesi
 • Voit hallita omia tunnetilojasi
 • Lisäät omaa hyvinvointiasi
 • Saat enemmän irti mielesi huikeasta potentiaalista 
 • Opit lukemaan ihmisten käyttäytymistä ja kuulemaan heidän puheestaan, miten heidän aivonsa käsittelevät tietoa 
 • Voit poistaa pelot ja rajoittavat uskomukset jotka ovat pidätelleet sinua 
 • Lisäät voimavarojasi ja vahvistat itseluottamustasi 
 • Opit auttamaan toisia löytämään vastauksia, varmuutta ja motivaatiota 
 • Ja paljon muuta!
I highly recommend Petri Kassinen. He is among those licensed internationally through the Society of Neuro-Linguistic Programming™
— Richard Bandler
NLP_logo.png

Interview with Dr. Richard Bandler, co-creator of NLP. Orlando, March 2015. Petri Kassinen, Mentor in Mind Oy www.mentorinmind.fi

Elämäntaitoja, sosiaalista älykkyyttä ja hyvinvointia.