NLP on malli siitä, miten meidän mielemme toimii...

 ...miten ajattelemme, opimme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP-kehittäjä Dr. Richard Bandler suosittelee Petri Kassista (Mentor in Mind) ja hänen NLP koulutuksiaan.

...sen sisältämät periaatteet ja menetelmät soveltuvat kaikille elämän osa-alueille, joissa tarvitaan kykyä vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja toisiin ihmisiin.

NLP lyhenne tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming™

Sana "Neuro" viittaa hermostoomme, neurologisiin prosesseihin eli tiedon käsittelyyn. Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän toimintaan. Kokemukset prosessoidaan näiden viiden aistin avulla hermostossamme, joka kytkee mielemme ja kehomme yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

Sana "Linguistic" viittaa puhuttuun kieleen ja kehonkieleen, jotka vaikuttavat niin itseemme kuin toisiin ihmisiin.

Ja sana "Programming" viittaa ajattelumme rakenteeseen ja erityisesti siihen, kuinka voimme vaikuttaa siihen saadaksemme aikaan parempia tuloksia.

Kyse on siis kyvystä, miten hyödynämme mielemme huikeaa potentiaalia tavoin, joka auttaa saavuttamaan paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin omat unelmamme ja tavoitteemme.

NLP:ssä elämä nähdään ainutlaatuisena ja ennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP:ssä elämä nähdään ainutlaatuisena ja ennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP ON ASENNE... jota kuvaa parhaiten uteliaisuus, seikkailuntunne ja halu oppia taitoja joiden avulla voidaan selvittää millainen kommunikointi vaikuttaa niin toisiin kuin itseen ja kykyä havaita niitä asioita mitä on hyödyllistä tietää... suhtaudutaan ja nähdään elämä ainutlaatuisena ja ennennäkemättömänä mahdollisuutena oppia ja kokea.

NLP ON METODOLOGIA... joka perustuu olettamukseen, että kaikella käyttäytymisellä on rakenne... ja tuo rakenne voidaan mallintaa, oppia, opettaa ja sitä voidaan myös muuttaa. 

NLP on mielen TEKNOLOGIAA, joka mahdollistaa kokemuksen ja tiedon hyödyntämisen tavoilla, joiden avulla voi saavuttaa tuloksia, jotka olivat ennen mahdottomia.

NLP soveltuu niin liike- ja työelämään, opetusalalle kuin henkilökohtaiseen elämään.

NLP on yleismaailmallinen ja siten sen sisältämät periaatteet ja menetelmät soveltuvat kaikille elämän osa-alueille, joissa tarvitaan kykyä vaikuttaa omaan ajatusmaailmaan ja toisiin ihmisiin. NLP menetelmiä hyödyntävät niin liike-elämän johtajat, yrittäjät, huippu-urheilijat, taiteilijat, muusikot, opettajat, terapeutit, valmentajat, neuvottelijat, poliitikot ja monet muut. NLP:n menetelmiä on käytetty esimerkiksi henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa,  liike-elämän johtajien valmentamisessa, työnohjauksessa, huippu-urheilijoiden henkisessä valmennuksessa, esiintymistaitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa ja pelkojen poistamisessa, terapiatyössä. Ja monessa muussa sen monipuolisista sovellutusmahdollisuuksistaan johtuen.

NLP -koulutuksissamme pääset tutustumaan syvemmin omaan itseesi sekä ihmismielen, vuorovaikutuksen ja muutoksen maailmaan. NLP -koulutuksemme ovat kansainvälisen käytännön mukaisia, kattavia sertifiointiin johtavia koulutuksia vaikuttamisesta, kommunikointi- ja ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä.

Koulutuksissamme opit mm. kuinka:

 • Kartoitat ja lisäät oman ajatusmaailmasi ymmärrystä

 • Voit hallita omia tunnetilojasi

 • Lisäät omaa hyvinvointiasi

 • Saat aikaan käyttäytymismuutoksia itsessäsi ja toisissa ihmisissä

 • Voit puhutulla kielellä ja kehonkielellä vaikuttaa itseesi ja toisiin ihmisiin paremmin ja helpommin

 • Hyödynnät toimivia kielimalleja tehostaaksesi kommunikointiasi

 • Ohjaat itseäsi paremmin saavuttaaksesi tavoitteesi

 • Saat enemmän irti mielesi huikeasta potentiaalista

 • Opit lukemaan ihmisten käyttäytymistä ja kuulemaan heidän puheestaan, miten he käsittelevät ja jäsentävät tietoa mielessään

 • Voit päästä eroon peloista ja rajoittavista uskomuksista, jotka ovat pidätelleet sinua

 • Lisäät voimavarojasi ja vahvistat itseluottamustasi

 • Opit auttamaan toisia löytämään vastauksia, varmuutta ja motivaatiota

 • Ja paljon muuta!

I highly recommend Petri Kassinen. He is among those licensed internationally through the Society of Neuro-Linguistic Programming™
— Richard Bandler
NLP_logo.png

Interview with Dr. Richard Bandler, co-creator of NLP. Orlando, March 2015. Petri Kassinen, Mentor in Mind Oy www.mentorinmind.fi

Elämäntaitoja, sosiaalista älykkyyttä ja hyvinvointia.