Toivon saavani palautetta työnohjauksesta/valmennuksesta/workshopeista. Voit antaa palautteen anonyymisti tai omalla nimelläsi. Ainoastaan tähdellä * merkityt kysymykset/kentät ovat pakollisia. 

jossa 0 = todennäköisesti en laisinkaan ja 10 = erittäinen todennäköisesti
Kuvaile, mikä on ollut oikein hyvää ja onnistunutta? Entä millainen merkitys työnohjauksella/valmennuksella on ollut sinulle? Mitä olet oppinut työnohjauksen/valmennuksen aikana? Mitä hyötyä tai apua työnohjauksesta/valmennukesta on ollut sinulle? Kehittämisideoita, toivomuksia? Mitä muuta palautetta haluat antaa?
AIHEITA/TEEMOJA JATKOSSA
VALITSE KOLME (3) TÄRKEINTÄ: Mitä aiheita/teemoja toivot tuleville työnohjaus/valmennusistunnoille? *
Alla tyypillisiä työnohjaus/valmennusaiheita ja mahdollisuuksia. Mikä tai mitkä näistä puhuttelevat eniten? Mitkä ovat tärkeitä?