RatkaisukeskEINEN LÄHESTYMISTAPA

Toiminta- ja vuorovaikutusmallina se on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita.

Itse termi "ratkaisukeskeisyys" ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoamista esimerkiksi keskustelukumppanille, vaan huomion suuntaamista ongelmista tavoitteisiin, päämääriin, voimavaroihin, aiempiin onnistumisiin ja osaamiseen.

Lähestymistavassa korostuvat erityisesti tulevaisuusorientaatio, asiakaslähtöisyys, asiakkaan arvostaminen, yhteistyö, asiakkaan voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen ja asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden hyväksi työskentely.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja tekniikoita ovat mm. ratkaisukeskeiset kysymykset, unelma- ja mielikuvatyöskentely, uudelleenmäärittely, narratiivisuus ja dialogisuus.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa


 

KOULUTUKSET

Järjestämme ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä koulutuksia tilauksesta eri teemoilla ja näkökulmista.

 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja työote

 • Ratkaisukeskeinen esimies

 • Luova vaikuttaja

 • Supertiimi

 • Ratkaisukeskeinen ammattiauttaja

Koulutukset ovat kestoltaan 1 - 3pv.

Koulutuksen tai valmennuksen sisältö räätälöidään aina tarpeen, keston ja puitteiden mukaan. Koulutus voidaan toteutaa myös 1/2 päivän jaksoissa!

KoulutuSTen tyypillistä sisältöä

 • Ratkaisukeskeiskeisen lähestymistavan perusteet

 • Arvostava työote ja vuorovaikutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset menetelmät ja tekniikat

 • Ratkaisukeskeisen kulttuurin rakentaminen

 • Tietoinen läsnäolo sekä kuuntelutaidot

 • Arvot ja uskomukset

 • Henkiset voimavarat ja vahvuudet

 • Asenne, käyttäytyminen ja toiminta

 • Metaforat ja tarinat

 • Huumorin hyödyntäminen

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 • Näkökulman vaihtamisen taito

 • Luovuus työvälineenä

 • Vertaisoppiminen ja mallitaminen

 • Positiivisen psykologian näkökulmia

 

Koulutuksen hyötyjä

 • Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa lisääntyy

 • Voimavarat kirkastuvat

 • Toimintamallit selkiytyvät

 • Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät

 • Tiimityöskentelytaidot kehittyvät

 • Tunnetaidot paranevat

 • Luovuus ja ongelmanratkaisukyvyt kehittyvät

 • Myönteisyys ja huumori lisääntyy

 • Onnistumisen ja menestymisen mahdollisuudet paranevat huomattavasti

iStock-537599674.jpg
 
 

KOULUTUKSEN HINTA:

Hinta räätälöityy ohjelma teeman/sisällön sekä ryhmän koon ja keston mukaan. Tilaaja vastaa kokoustilan järjestämisestä, matkajärjestelyistä, mahdollisista tarjoiluista sekä edellä mainittujen kustannuksista.

Hinnat 1800 - 9500€ / koulutus / ryhmä. Hintaan lisätään alv 24 %.

Ryhmä koko: 8 – 20 hlöä (vielä suuremmat ryhmät, kysy lisätietoja)

Myös englannin kielellä!

Lisätietoja: info@mentorinmind.fi / 020 787 1390

 

LYHYTVALMENNUKSET

Lyhytvalmennuksemme tarjoavat nopeampia ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin ja ongelmiin ja on siten huomattavasti tavoitehakuisempi kuin esimerkiksi perinteinen työnohjaus. Ratkaisukeskeisissä valmennuksissamme pääpaino on asiakkaidemme omissa oivalluksissa. Ammattilaisina tulemme kuitenkin haastamaan sinut, tiiminne tai johtoryhmänne tavoilla, joilla saatte nopeasti tuloksia aikaan!

Valmentajamme auttaa kaikkia asiakkaitamme, ratkaisukeskeisiä (Solution Focus), NVC, NLP™ ja tietoisuustaito menetelmiä hyödyntäen, selkiyttämään ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita.

Valmennus on tyypillisesti lyhytkestoisempaa kuin perinteinen työnohjaus ja kestää tyypillisesti muutamasta tapaamisesta alle kahdeksaan kertaan.

Lyhytvalmennus mahdollista pitää myös FaceTimen ja Skypen välityksellä. Ota yhteyttä niin sovitaan ensitapaaminen.


Kaikki ylläolevat hinnat sisältävät alv. 24%