Mentor in Mind Oy:ssä olemme mm. NLP:n kehittäjän Richard Bandlerin ja Society of NLP™ kouluttamia, sertifioimia ja suosittelemia. Takaamme laadukkaan ja ajanmukaisen koulutuskokemuksen. 

Myös sinä saat kansainvälisen sertfikaatin kun olet hyväksytysti suorittanut koulutuksemme. Licensed Practitioner of NLP™- ja Licensed Master Practitioner of NLP™ -sertifikaatit myöntää ja allekirjoittaa itse Richard Bandler ja Society of NLP™.

Licensed Practitioner of NLP™ sisältöön kuuluu mm. seuraavat kansainvälisessä sertifioinnissa vaaditut asiat:

 • NLP:n historia, perusperiaatteet ja -olettamukset
 • NLP:n muutosprosessi
 • Hyvin määritellyt tavoitteet
 • Tunneyhteys
 • Peesaaminen
 • Kalibrointi
 • Miellejärjestelmä ja Submodaliteetit (mielleominaisuudet/-piirteet)
 • Aikajana
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen
 • Ankkurointi, Swish, Fast phobia cure yms. muutos tekniikat ja patternit
 • Metamalli
 • Miltonmalli
 • Tietoisuuden tilan muuttaminen
 • Uudelleenmäärittely
 • Metaforat
 • Strategiat (mielleketjut)
 • Uuden oppimisen asentaminen
 • Joustava asenne, käyttäytyminen ja voimavarat
 • Ja paljon muuta...

Licensed Master Practitioner of NLP™ sisältöön kuuluu mm. seuraavat kansainvälisessä sertifioinnissa vaaditut asiat:

 • Syvennetään jo opittua osaamista (ks. Licensed Practitioner of NLP™)
 • Uskomusten muuttaminen keskustelullisesti
 • Neuvottelu-, suostuttelu- ja vakuuttelutaidot
 • Kehittyneet mentaaliset strategiat ja mallintaminen
 • Monitasoinen viestintä
 • Aikajana sovellukset
 • Meta-ohjelmien (erottelutyylit) ulottuvuudet
 • Nopeat hypnoosi-induktiot
 • Syvä transsi
I highly recommend Petri Kassinen. He is among those licensed internationally through the Society of Neuro-Linguistic Programming™
— Richard Bandler
NLP_logo.png