Päivitetty: 27.6.2019

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Mentor in Mind Oy:n verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Rekisterinpitäjä

Mentor in Mind Oy
Papintie 1B, 90900 Kiiminki
020 787 1390 / info@mentorinmind.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja ja tietosuojavastaava: Petri Kassinen, petri.kassinen@mentorinmind.fi

Rekisterin nimi

Mentor in Mind Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään henkilötietolain 8 §:n mukaisiin tarkoituksiin, kuten

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

 • Asiakasviestintä (uutiskirjeet ja tiedotteet)

 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen

 • Asiakaspalvelun kehittäminen

 • Mentor in Mind Oy:n ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen

 • Mentor in Mind Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. suoramainonta, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot (yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot)

 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)

 • Asiakaspalautetiedot

 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

 • Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot

 • Evästeiden ja sivutunnisteiden kautta kerättävät tiedot

 • IP-osoitetieto tai muu tunniste

 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään https://www.mentorinmind.fi ja/tai https://mielenmentorit.thinkific.com -palvelua.

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvissä tapahtumissa, kuten messuilla. Tietojen lähteenä voi toimia myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mentor in Mind Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos 1) Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi tai 2) tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai 3) siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan asiakkaan suostumuksella tai valtuutuksella. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Atk- laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukituissa ja valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin, salasanoin ja F-Secure SAFE tietoturvaratkaisuilla. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Mentor in Mind Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä ja rekisterin käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Mentor in Mind Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten erilaisia metriikka- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
 
Verkkopalvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkopalvelu ei välttämättä toimi häiriöittä.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä henkilökohtaisesti Mentor in Mind Oy:n asiakaspalvelussa esittämällä henkilöllisyystodistus tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.