Työnohjaus

STOry.jpg

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksessa autan työntekijää, ryhmää, työyhteisöä ja esimiehiä tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään heidän työtänsä, työminäänsä sekä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä.

Työnohjaus:

 • Auttaa ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

 • Auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä

 • Auttaa muutoksissa ja uusissa tehtävissä selviytymisessä

 • Vahvistaa ammatti-identiteettiä ja ammatillista kasvua

 • Luo mahdollisuuksia oppia omista ja toisten kokemuksista

Työnohjausta käytetään, kun…:

 • työntekijällä/työhyhteisöllä on halu oppia ja kehittyä työssään

 • työntekijä haluaa tutkia työrooliaan ja työtään

 • on tarve löytää yhteiset arvot työyhteisössä

 • tavoitteena selkiyttää perustehtävää ja tavoitteita

 • työmotivaatiota halutaan kehittää

 • työyhteisössä tapahtuu muutoksia

 • yhteistyötä ja vuorovaikutusta halutaan kehittää

 • yksilöllistä tai yhteisöllistä uupumusta halutaan ennaltaehkäistä

 • jne.

Ohjaukseen osallistuvien onnistuminen ammatillisessa kehittymisessä on yksi päätavoitteistani työnohjaajana. Ja tähän päästään hyvässä yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Keskustelun, reflektoivan dialogin ja ratkaisukeiskeisten kysymysten lisäksi työnohjauksessa hyödynnän myös tarpeen mukaan toiminnallisia menetelmiä eli muuta kuin keskustelua ja kirjoittamista, esimerkiksi rooliharjoituksia, draamamenetelmiä, mielikuvatyöskentelyä, esineitä ja symboleita jne.

Työnohjausprosessi kestää keskimäärin vuodesta kahteen vuoteen. Lyhimmillään sopimukset voivat olla noin 6kk. Tyypillisesti yhden työnohjausistunnon kesto on 45 - 90 minuuttia ja istuntoja pidetään 2-4 viikon välein.

Työnohjaukset mahdollista pitää myös FaceTimen ja Skypen välityksellä. Ota yhteyttä niin sovitaan ensitapaaminen.

RYHMÄ/TIIMI/TYÖYHTEISÖ WORKSHOPIT

Järjestämme myös workshoppeja (työpaja) niin pienemmille kuin isommillekin ryhmille ja työyhteisöille. Teemat näissä räätälöidään tarpeen mukaan ja joskus ihan lennostakin. Useimmissa workshopeissa on jokin teema. Alla muutamia aiheita ja mahdollisuuksia. Mikä tai mitkä näistä puhuttelevat eniten? Mitkä ovat tärkeitä teille? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 • Yhteiset ja yksilö tavoitteet

 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 • Itsearviointi

 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen (yksilö, ryhmä, työyhteisö)

 • Esiintymistaidot

 • Työyhteisön arvot, asenteet ja hyveet

 • Erilaisuus ja samanlaisuus työyhteisössä, toisten tunteminen, voimavarat, osaaminen, mahdollisuudet

 • Työyhteisön rajat, normit ja pelisäännöt (toimintatavat, käyttäytyminen, mistä voi puhua, yksityisyys yms.)

 • Ristiriitojen ratkominen (rakentava vuorovaikutus, hankalantilanteen kohtaaminen…)

 • Oikeudenmukaisuus työssä (työnjako, johtaminen yms.)

 • Viestintä (henkilöstöinfot, infomailit, Q&A, muutos-sivut…)

 • Osallistuminen ja sitoutuminen

 • Motivaatio

 • Esimiehen ja lähijohdon läsnäolo, tuki

 • Muutoksen vaikutukset (työtavoitteisiin, perustehtäviin, ihmissuhteet, käytännöntoiminta…)


Kaikki ylläolevat hinnat sisältävät alv. 24%